Intellectueel Eigendom

Niet iedereen is auteur (als dat wél zo zou zijn, dan was waarschijnlijk het maatschappelijk draagvlak van het auteursrecht een stuk groter). Auteur in de zin van de Auteurswet, maar eveneens in Europeesrechtelijke zin, ben je wanneer je door middel van vrije creatieve keuzes komt tot een eigen intellectuele schepping (een zogeheten ‘werk’). Wie de schoen past – de schrijvers, componisten, tekenaars, fotografen, grafici en computerprogramma makers  onder ons – die trekt hem aan.

Auteursrechtelijke vragen
Graag geven wij enige voorbeelden van problemen waarmee men eerder naar De Witte Raaf toe kwam en die wij met succes hebben kunnen oplossen. Het ging daarbij om auteursrechtelijke vragen als: “moet ik als dirigent toestaan dat één van mijn orkestleden een opname van een uitvoering op YouTube zet?”; “Mag mijn compositie verwerkt worden in een medley?”; “Rust het auteursrecht bij mij als (stads)architect of bij de gemeente waar ik in dienst ben? (en meer in het algemeen: ben ik de auteursrechthebbende of mijn werk- of opdrachtgever?)”; “ Moet ik als beeldhouwer toestaan dat mijn, voor de entree van een kantorencomplex vervaardigd kunstobject, is verplaatst naar de achtertuin?”

Contracten
Als geen ander kunnen wij behulpzaam zijn op het specifieke en redelijk autonome terrein van het contractenrecht voor auteurs en kunstenaars, temeer daar op dit gebied in de nabije toekomst wel het een en ander gaat veranderen. Met name hebben wij ervaring met het opstellen van muziekuitgave-, licentie- en artiestencontracten.

Onderwerpen met een ‘V’
De juristen van De Witte Raaf kunnen u wegwijs maken in allerlei auteursrechtelijke onderwerpen. Als we alleen al kijken naar de onderwerpen die met een ‘V’ beginnen, dan kan het gaan over de vertaling, de vertolking, de verveelvoudiging, verminking, verweesde werken, het verhuurrecht, het volgrecht etcetera.