Vreemdelingenrecht

 

Gratis advies en betaalbare bijstand
Het gaat in Nederland en dus ook in onze vestingplaats Utrecht om een (steeds grotere) groep vreemdelingen die op de meest uiteenlopende terreinen hulp nodig heeft. Ook de juristen van De Witte Raaf leveren juridische ondersteuning.  Het gaat daarbij niet alleen om de problemen van nieuwe vluchtelingen en asielzoekers. De reeds hier verblijvende vreemdelingen – al dan niet in het bezit van een verblijfsvergunning – hebben eveneens te kampen met juridische, sociale en medische problemen, vaak met grote gevolgen. Die gevolgen raken weer allerlei andere rechtsgebieden, maar ook terreinen die niets met het recht te maken hebben.

Onze inspanningen gaan dan ook verder dan het bieden van louter juridische hulp aan vreemdelingen, als u wilt kunt u hierover meer lezen onder het tabblad Iedereen Onder Dak. Betalen kunnen ze daar vaak niet of weinig voor, wat volgens ons geen reden mag zijn om verstoken te blijven van advies en bijstand.