Rechtsgebieden

Vreemdelingenrecht
Vreemdelingen zijn onze medemensen, onze naasten. In mondiaal perspectief stelt Nederland zich gelukkig (nog steeds) ruimhartig op ten aanzien van de vreemdeling die om wat voor reden dan ook in ons land terecht komt. Van de andere kant belandt hij of zij dan wel in een woud van regelgeving. Om hem daar zo goed mogelijk doorheen te helpen, hebben de juristen van De Witte Raaf uiteraard kennis van deze regels. Mag ik hier blijven of niet, daar gaat het uiteraard allereerst om. Maar daarnaast gaat het voor de vreemdeling om zoveel meer: krijg ik onderdak? Wie helpt mij als ik hier niet mag blijven? Wat moet ik doen als ik ziek wordt? Ook bij die problemen bieden wij een helpende hand.
Lees meer over vreemdelingenrecht.
Consumentenrecht Het consumentenrecht betreft de rechten en plichten van koper en verkoper bij een consumentenkoop. Heeft u als particulier een geschil met een verkoper? Heeft u als bedrijf een geschil met een leverancier of klant? In dit soort gevallen kunnen de juristen van De Witte Raaf er voor zorgen dat de kwestie niet verder escaleert, maar zo snel mogelijk tot een voor u bevredigend einde wordt gebracht.
Lees meer over Consumentenrecht.
Auteursrecht Het auteursrecht (t.b.v. de makers) en naburige rechten (t.b.v. de uitvoerende kunstenaars en producenten) zijn twee deelgebieden binnen het intellectuele eigendom. Daarnaast kennen we het portretrecht, een specifieke regeling binnen het auteursrecht, die veel te maken heeft met het algemene leerstuk van de privacybescherming. De Witte Raaf staat op deze drie terreinen zowel de maker als de gebruiker van een werk juridisch bij in alle mogelijke kwesties.
Lees meer over Auteursrecht.