Pas op voor het concurrentiebeding!

ArbeidscontractArtikel 19 van de Grondwet dicteert het recht op vrijheid van arbeidskeuze voor iedere Nederlander, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Eén zo’n wettelijke beperking is het concurrentiebeding, een beding dat veelvuldig voorkomt in arbeidsovereenkomsten. In de praktijk blijkt echter geregeld dat werknemers geen duidelijk beeld hebben van de gevolgen van het concurrentiebeding.

Een werkgever zal een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst willen opnemen om te voorkomen dat een werknemer met opgedane kennis of klanten verhuist naar een concurrent of voor zichzelf begint. Om dit te bereiken wordt in een concurrentiebeding opgenomen dat het voor een werknemer verboden is om binnen een bepaalde periode na afloop van het dienstverband elders soortgelijke activiteiten te verrichten. Het negeren van het beding leidt meestal tot een vastgestelde boete plus een boete voor elke dag dat men doorgaat met het verrichten van de concurrerende arbeid. Het kan daarbij gaan om forse bedragen, die – mocht het tot een rechtszaak komen – slechts met terughoudendheid door de rechter kunnen worden gematigd.
Een concurrentiebeding kan een werknemer dus serieus beperken in zijn mogelijkheden om ander werk te kunnen accepteren. Vaak beseffen werknemers de werkelijk consequenties niet op het moment van ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Problemen ontstaan immers vaak pas jaren later, wanneer ze een andere baan willen accepteren.

Gerard werkt bij Meubelparadijs de Houtworm. Na jaren van trouwe dienst krijgt hij een nieuwe baan in het vizier. Als hij wil beginnen bij zijn nieuwe werkgever krijgt hij te maken met bovengenoemde situatie, omdat hij zich pas op dat moment realiseert dat er een concurrentiebeding in zijn oude arbeidsovereenkomst staat. Strikt genomen maakt het concurrentiebeding de overstap naar de andere betrekking onmogelijk.
Betekent dat nu dat hij deze nieuwe baan niet kan accepteren?

Met deze vraag stapte Gerard naar De Witte Raaf Juristen. Na bestudering van het concurrentiebeding bleek dat het een wel erg zwaar beding was in relatie tot de zijn functie. Wij konden hem adviseren hoe hierover met zijn werkgever in overleg te treden. Dit had uiteindelijke tot resultaat dat het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst vervangen werd door een beding waarmee de belangen van de werkgever nog steeds voldoende beschermd werden, maar waardoor Gerard wel zijn nieuwe baan kon accepteren.

Mocht u als werknemer geconfronteerd worden met een concurrentiebeding, dan is het raadzaam om contact op te nemen met De Witte Raaf Juristen. Wij kunnen beoordelen in hoeverre het concurrentiebeding daadwerkelijk op u van toepassing is en hoe u er eventueel met uw werkgever mee in overleg kunt gaan. Als werknemer is het belangrijk om nooit lichtzinnig met een concurrentiebeding om te gaan. Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. U heeft er voor getekend en bent er daardoor aan gebonden. Bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst kunnen de financiële consequenties van het negeren van een concurrentiebeding groot zijn!

Voor meer informatie over een concurrentiebeding, of overige arbeidsrechtelijke zaken kunt u contact opnemen met Caspar Becx van De Witte Raaf Juristen via c.becx@dwrjuristen.nl

Houdt u deze site in de gaten, binnenkort plaatsen wij een vervolgblog over het concurrentiebeding vanuit werkgeversperspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*