Pas op voor het concurrentiebeding! (deel 2)

ArbeidscontractVoorkomen is beter dan genezen.
Eerder schreven wij een blog over het concurrentiebeding vanuit het perspectief van de werknemer. In deze blog bekijken we het concurrentiebeding vanuit het perspectief van de werkgever. Als een werknemer bij u weggaat wilt u voorkomen dat u schade oploopt doordat uw oud-werknemer de bij u opgedane kennis tegen u gebruikt, of dat hij actief uw klanten benadert. Met een concurrentiebeding kunt u optreden als dit soort zaken zich voordoen.

Soms is het mogelijk op te treden op basis van algemene bepalingen in de wet, in een volgende blog komen we hier op terug. Zoals zo vaak in het leven geldt echter ook hier het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’. U kunt daarom beter een deugdelijk concurrentiebeding opnemen in uw arbeidsovereenkomst en daarmee voorkomen dat u na afscheid van uw werknemer alleen maar kunt hopen dat hij geen concurrent van u wordt.

Fikse boete.
In een recente zaak die diende in hoger beroep – waaruit maar weer blijkt dat een geschil naar aanleiding van een concurrentiebeding vaak een lang en vervelend staartje kan hebben – moest de ex-werkneemster alles uit de kast trekken om een weliswaar uitvoerig, maar volgens de rechter niet onredelijk belemmerend of benadelend beding te ontkrachten. Zonder succes derhalve. De rechter restte slechts de bevoegdheid om de fikse boete, die stellig tot een faillissement van de werkneemster zou leiden, te matigen. Via het hieronder weergegeven jurisprudentienummer kunnen de geïnteresseerden onder u nalezen hoe de rechter in een dergelijk geval te werk gaat.

Belangenafweging.
Maar hoe zorgt u er nu voor dat het concurrentiebeding dat u gebruikt ‘deugdelijk’ is? Vanuit het perspectief van een werkgever zal er begrijpelijkerwijs geprobeerd worden het werkgeversbelang zo veel mogelijk te beschermen. Dit zal meestal betekenen dat de werknemer bepalingen opgelegd krijgt, die hem beperken bij het accepteren van nieuw werk.

U moet zich echter realiseren dat indien het concurrentiebeding aan een rechter wordt voorgelegd, het maar de vraag is of het concurrentiebeding zoals u het ooit heeft opgesteld daadwerkelijk in stand blijft. Een rechter zal een afweging maken tussen het werkgeversbelang en het werknemersbelang. Op basis van deze afweging kan hij het concurrentiebeding matigen of zelf volledig van de baan vegen. Resultaat hiervan is dat u niet de bescherming heeft die u vooraf dacht te hebben.

Juridische gereedschapskist.
Om dit te voorkomen is het raadzaam om uw concurrentiebeding aan De Witte Raaf Juristen voor te leggen. Wij kunnen u adviseren hoe u uw zakelijke belangen maximaal kunt beschermen, met een minimale kans dat het concurrentiebeding in de rechtszaal geen stand houdt. Mocht u op dit moment geen concurrentiebeding gebruiken, dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden van een concurrentiebeding voor u onderneming.
Ook indien u als werkgever geen concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst heeft opgenomen en u merkt dat een (oud) werknemer met u concurreert, is er tóch nog een instrument in de juridische gereedschapskist waarmee we u wellicht mee kunnen helpen. Houdt u deze site in de gaten, binnenkort plaatsen wij hierover een vervolgblog over de zogenaamde onrechtmatige concurrentie.

LJN: CA3000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*