Ontslagvergoeding in transit!

In het kielzog van onze recente transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft D66 als wisselgeld voor steun aan het sociaal akkoord, de pensioenbezuinigingen en de begroting van 2014 gepleit voor een versnelling van onder andere de wijziging van het ontslagrecht. Als de onderhandelingen volgens plan verlopen, krijgen de Nederlandse werkgevers en werknemers nog voor de eerder aangekondigde datum van 1 januari 2016 te maken met de nieuwe transitievergoeding. Een wisseling van spoor komt eraan! Welke kant gaan we op?

Something old

Onder het huidige recht krijgt een werknemer met een vast contract doorgaans een ontslagvergoeding mee indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding wordt daarbij gebruik gemaakt van de zogeheten ‘kantonrechtersformule’ . Deze draagt het karakter van een aanbeveling waarvan de rechter –  aan de hand van de omstandigheden van het geval –  mag afwijken.

Something new

In het conceptwetsvoorstel aangaande de transitievergoeding dienen de richtlijnen voor de vaststelling van de hoogte van het bedrag strikter te worden toegepast. Het bedrag valt naar verwachting duidelijk lager uit dan de kantonrechtersformule.

Ook wordt beoogd dat de ontslagen werknemer de vergoeding zal gaan gebruiken voor scholing of andere activiteiten die zijn ‘employability’ ten goede komen. Werkgevers die in de periode voorafgaand aan het ontslag hebben geïnvesteerd in scholing van de ontslagen werknemer, kunnen verzoeken of de kosten die hiermee gepaard gingen, in mindering kunnen komen op de transitievergoeding.

Something blue?

Wij Raven verwachten dat zeker in de opstartfase na de implementatie van de beoogde wetgeving, hele discussies zullen plaatsvinden over de bijdrage die deze scholing voorafgaand aan ontslag al dan niet levert aan de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer in een nieuwe werkkring. En of de kosten voor die scholing dus afgetrokken kunnen worden van de transitievergoeding. Ook ziet De Witte Raaf aan de horizon de eerste arbeidinzetbaarheidsbureautjes al als paddenstoelen uit de grond schieten.

Nieuwe onzekerheden liggen in het verschiet. Er zal zich naar verwachting een hele nieuwe rechtspraktijk rondom de vergoeding bij ontslag ontvouwen. Een veilig gevoel daarbij is dat u voor advies of bijstand altijd terecht kunt bij de juristen van De Witte Raaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*