Mr. drs. Erica Besselink

Al is de liefde voor de klassieke muziek mij met de paplepel ingegeven, na een studie Muziekwetenschappen ben ik naar het recht overgestapt. In brede zin zie ik het recht als handvat om aan onze samenleving structuur te geven en waar nodig recht te spreken. Tegelijkertijd is de regelgeving in Nederland steeds ontoegankelijker aan het worden door het fors toenemende aantal regels in een complexer wordende samenleving.

Mr drs E BesselinkIn de juridische advisering leerde ik boven de materie uit te stijgen. Wat is de rechtsvraag achter uw vraag? Wat heeft u voor ogen? Wat voor mogelijkheden heeft de tegenpartij? Als u er op staat uw gelijk te willen gaan halen…gaat u uw gelijk wel krijgen? Dit zijn enkele vragen die mij uitdagen samen met u door het complexe Nederlandse rechtssysteem heen te kijken, er begrijpelijke taal van te maken en tot een bevredigende oplossing te komen.