Iedereen Onder Dak


Onderdak
Zoals we al schreven onder het kopje Vreemdelingenrecht gaan de inspanningen van de juristen van De Witte Raaf voor deze doelgroep verder dan het louter bieden van juridische hulp. Het vinden van een dak boven hun hoofd staat daarbij bovenaan. Het tekort aan onderdak is een schrijnend probleem want overal in het land kampt de opvang met lange wachtlijsten, met name omdat de bed-bad-broodregeling vanwege de politieke gevoeligheid nog steeds niet goed is geregeld

Logeeradressen gezocht
Vandaar dat wij de organisatie ‘Iedereen onder Dak’ in het leven hebben geroepen, waarbinnen wij op zoek gaan naar tijdelijke logeerplekken voor vluchtelingen, die nog in procedure zijn voor een verblijfsstatus. Deze mensen hebben tijd nodig om aan hun procedure dan wel aan hun terugkeer te werken. Vaak is ook tijd nodig om een beslissing tussen deze twee opties te nemen.

Wij zoeken geschikte logeeradressen voor alleenstaande mannen of vrouwen bij particulieren, voor minimaal 2 weken tot maximaal 3 maanden. Wij werken nauw samen met de sociaal-juridische hulpverleningsinstantie van de betreffende vluchteling, bijvoorbeeld met Stil (www.stil-utrecht.nl).Wij zorgen voor de noodzakelijke sociale begeleiding van zowel het logeeradres als de vluchteling(e).

Een voorbeeld uit de praktijk
Begin dit jaar brachten we twee jonge vrouwen uit Eritrea onder bij een gezin met twee kleine kinderen in een typisch Nederlands dorpje in de polder.
De mensenrechtensituatie in Eritrea is nog altijd slecht, wat in sterkere mate geldt voor vrouwen. De kans dat de twee dames een Nederlandse verblijfsvergunning krijgen, is dan ook aanzienlijk. Aanvankelijk was het gastgezin wat voorzichtig en wilden ze opvang bieden voor twee weken. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en mogen ze zelfs tot na de zomervakantie blijven. Want het klikt tussen deze mensen met een zo verschillende achtergrond. De dames zijn gek op de kinderen, dorpsgenoten hebben voor hen fietsen bekostigd zodat ze kunnen leren fietsen – een onmisbare vaardigheid in Nederland – en het gastgezin heeft wekelijks taalles voor hen geregeld. Regelmatig is er telefonisch contact met ons.