Disclaimer

1.De inhoud van deze website en de op deze website geplaatste berichten en blogs, alsmede de via onze Facebookpagina en onze Twitteraccount verspreidde berichten beogen uitsluitend informatie van algemene aard te verschaffen. De Witte Raaf Juristen (hierna: DWR Juristen) staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op of via deze website en andere genoemde kanalen verschafte informatie.

2.De inhoud van genoemde informatie is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen. DWR Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van informatie afkomstig van de in lid 1 genoemde kanalen.