De Hoge Raad en de Tongzoen

Tongzoen

Een opgedwongen tongzoen is misschien geen feest, maar staat in het dagelijks taalgebruik ver verwijderd van wat de meeste mensen onder verkrachting verstaan. In het merendeel van de gevallen zal bij verkrachting sprake zijn van ongewenst seksueel contact dat een vrouw moet ondergaan. Het seksuele contact zal vaak bestaan uit het binnendringen van de vagina. Om iemand te kunnen veroordelen voor verkrachting is het echter niet relevant wat in het dagelijks taalgebruik onder verkrachting wordt verstaan (of toch wel?). Wat wel relevant is, is de juridische omschrijving van verkrachting. Voor deze blog volstaat het om te weten dat in de wet sprake is van ‘het (…) binnendringen van het lichaam’.

Tongzoen-arrest
‘Waarom wordt hier zoveel aandacht aan verkrachting besteed?’ vraagt u zich wellicht af. Dat heeft te maken met het zogenaamde ‘Tongzoen-arrest’ dat de Hoge Raad in 1998 heeft gewezen. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat bij een ongewenste tongzoen sprake is van verkrachting. Juridisch-technisch gezien klopt dit als we bovenstaande definitie van verkrachting uit de wet gebruiken, namelijk ‘het binnendringen van het lichaam’. De Hoge Raad beriep zich ook op de ‘ratio’ van de wet, oftewel, wat heeft de wetgever bedoeld met het strafbaar stellen van verkrachting. En de Hoge Raad meent dat de wetgever het bovengenoemde criterium van ‘binnendringen’ niet heeft willen beperken tot bepaalde vormen van binnendringen.

Aldus geschiedde en plots liep ieder die te enthousiast zoende het risico om als verkrachter het gevang in te gaan. Vanaf het moment dat het arrest gepubliceerd werd, is er stevige kritiek op het arrest geuit. De reden hiervoor is maar al te makkelijk te bedenken. Hoe kwetsend een ongewenste tongzoen ook moge zijn, het staat in geen verhouding tot andere vormen van verkrachting.

Klassiek voorbeeld
U kunt zich voorstellen dat het moeilijk uit te leggen is aan iemand die verdacht wordt van het uitdelen van een ongewenste tongzoen, maar dat het tevens moeilijk uit te leggen is aan slachtoffers van andere vormen van verkrachting. Voor die slachtoffers lijkt het er immers op dat de wetgever de ervaring van een ‘klassieke’ verkrachting niet als erger ziet dan een ongewenste tongzoen. Zoals gezegd is er vanaf het begin met de nodige verbazing gereageerd op het arrest van de Hoge Raad. Deze verbazing bleek uit lagere rechtspraak (die de Hoge Raad niet volgde in het tongzoen-arrest), kritiek in juridische vakliteratuur, maar ook in de algemene media werd met onbegrip op het arrest gereageerd. Het leek op een klassiek voorbeeld van een juridisch uitspraak die nauwelijks voeling heeft met de dagelijkse realiteit.

Vijftien jaar na het arrest van 1998 heeft de Hoge Raad echter opnieuw een uitspraak gedaan in een zaak waar sprake is van een ongewenste tongzoen. In deze uitspraak wordt tegemoet gekomen aan bijna alle punten van kritiek die destijds door juristen en leken zijn geuit. De Hoge Raad is nu van mening dat het bestempelen van een tongzoen als verkrachting strijdig is met het algemene taalgebruik, met als gevolg dat ‘een tongzoen niet op één lijn kan worden gesteld met geslachtsgemeenschap of een daarmee vergelijkbare gedraging.’

Er is dus nog hoop voor degenen die menen dat ‘de heren juristen’ geen contact met de realiteit hebben. Het kan een aantal jaren duren, maar uiteindelijk komt het goed en blijkt dat een tongzoen tóch geen verkrachting is.

Schenden van de eerbaarheid
Als afsluiting een woord van waarschuwing voor snode lieden die menen nu ongestraft tongzoenen te kunnen gaan uitdelen. Indien de ontvanger niet gediend is van uw teken van affectie kunt u nog steeds aangeklaagd worden voor het ‘schenden van de eerbaarheid’ en voor een maximale duur van acht jaren opgesloten worden. Weest u dus voorzichtig met (al te enthousiaste) zoenen!

De Witte Raaf juristen schrijven in een maandelijkse blog over een actueel juridisch thema. Over iets opmerkelijks uit de eigen praktijk, of over een juridische rariteit die de aandacht heeft getrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*